Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am proiectat un formular dedicat colectării datelor pentru debitare și aplicare cant, astfel încât, piesele rezultate vă vor fi livrate la cotele și în formatul dorit. În continuare sunt prezentate posibilitățile ce vă stau la dispoziție în acest formular, precum și constrângerile date de anumite condiții ce vă vor fi explicate. Citiți cu atenție acest formular! Debitarea este un proces ireversibil!

Formularul este compus din trei panouri, doar două fiind vizibile inițial:

Panou date identificare

Primul este dedicat informațiilor de contact precum și denumirea lucrării și au caracter obligatoriu. Dacă pentru primele două câmpuri, Nume complet și adresă de mail, lucrurile sunt clare, pentru denumire lucrare, acesta nu trebuie să respecte un standard... Din denumirea lucrării trebuie să reiasă destinația pieselor rezultate: de ex. dormitor, baie, rafturi debara, bucătărie, cutie ambalare, etc. sau orice denumire sugestivă aveți ca destinație a acestora. Dacă în viitorul mobilier intră mai multe decoruri de pal sau mdf, atunci pentru fiecare listă de cote pentru debitare, vă sugerăm să folosiți aceeași denumire. În cazul în care unul sau mai multe câmpuri din acest panou rămân necompletate, nu veți putea trimite formularul. Pentru fiecare câmp afișat, există o mică ”bulă” de culoare galbenă, cu instrucțiuni sumare de completare. Aceasta va fi vizibilă numai la trecerea cursorului peste câmpuri.

Optimizare debitare - panou introducere date personale

Panou dedicat colectării datelor

Colectarea datelor, valabilă pentru orice program software de optimizare a debitării, are în vedere culegerea datelor referitoare la dimensiunile pieselor, orientarea lor față de fibra lemnoasă sau decor, în cazul decorurilor lemn sau fantezie, laturile pe care se aplică cantul și grosimea acestuia. Datorită faptului că piesele vor fi întotdeauna rectangulare, cu unghiuri drepte, la culegerea datelor este nevoie de dimensiunile laturilor Verticale și Orizontale. Laturile verticale sunt acele laturi aliniate cu liniile decorului (pentru lemn sau fantezie), având în vedere că 99,9% dintre plăci vor avea decorul aliniat pe lungimea plăcii. Laturile orizontale sunt acele laturi care vor fi perpendiculare pe liniile decorului (lemn sau fantezie). Aceste laturi au foarte mare importanță pentru aspectul final al mobilierului deoarece, suntem convinși că veți dori alinierea varticală sau orizontală a decorului pe toată suprafața vizibilă a acesteia.

Optimizare debitare panou culegere date

Poz. - reprezintă numărul curent al rândului colecției de piese din lucrarea curentă și este considerată referința pentru detaliile lucrării sau observații. Acesta este generat automat. Atunci când aveți nevoie de specificații extinse, precum cant de grosimi sau culori diferite pe aceleași pise, dublarea prin lipire a unor piese, etc, atunci la rubrica (Observații lucrare) aveți posibiliatea să menționați poziția la care faceți referire în cadrul lucrării.

Vert(mm) - reprezintă dimensiunea verticală în milimetrii a pieselor și nu poate fi mai mare decât dimensiunea fizică a plăcii pe care ați ales-o. în cazul în care ați introdus o valoare mai mare, valoarea va fi corectată automat cu dimensiunea maximă pe care o poate prelua programul de debitare, caz în care veți fi atenționat(ă) printr-un mesaj de eroare specific, iar culoarea de fundal a câmpului se va transforma în verde. În caz excepțional, sunt permise valori mai mari decât valorile preluate de programul de optimizare dar nu mai mari decât dimensiunea fizică a plăcii, culoarea de fundal transformându-se în portocaliu. Dimensiunea minimă pentru verticală nu trebuie să fie mai mică de 50mm dacă doriți aplicarea cantului pe una sau ambele laturi orizontale. Noi, totuși vă sugerăm să folosiți valori cuprinse în domeniul permis pentru ca optimizarea să se producă automat și astfel să obțineți cele mai reduse resturi. La trecerea cursorului peste acest câmp, va fi afișată ”bula” de ajutor;

Oriz(mm) - reprezintă dimensiunea orizontală în milimetrii a pieselor și nu poate fi mai mare decât dimensiunea orizontală fizică a plăcii. Dacă totuși aveți nevoie de o dimensiune mai mare pe orizontală și piesa (piesele) nu sunt condiționate de alinierea cu decorul, atunci puteți introduce această dimensiune la verticală iar cea de la verticală, la orizontală. Dacă veți introduce o dimensiune mai mare decât dimensiunea fizică a plăcii, veți primi un mesaj de avertizare, valoarea câmpului setânduse automat la valoarea maximă. În caz excepțional, se permite introducerea unei valori mai mari decât dimensiunea maximă permisă de programul de optimizare dar nu mai mari decât dimensiunea fizică a plăcii, caz în care culoarea de fundal a câmpului se va transforma în portocaliu. Dimensiunea minimă pentru orizontală nu trebuie să fie mai mică de 50mm dacă doriți aplicarea cantului pe una sau ambele laturi verticale.

Nr piese - reprezintă numărul de piese cu aceleași dimensiuni și orientare. În cazul în care aveți un număr de piese cu aceleși dimensiuni dar numai câteva vor ține cont de alinierea față de decor, atunci ele vor trebui introduse la poziții separate. Astfel, cele care nu sunt supuse alinierii la decor, vor putea fi rotite în timpul procesului de optimizare astfel încât, gradul de ocupare al plăcii va fi mai mare.

Fără rotire - Bifa este setată automat în cazul în care decorul este altul decât uni. Această bifă face ca piesele din această poziție să nu li se permită rotirea în cadrul algoritmului de optimizare. Cu alte cuvinte, laturile verticale vor fi aliniate întotdeauna cu fibra (vă recomandăm să bifați această opțiune la decorurile lemn și fantezie, în cazul lateralelor vizibile ale corpurilor, a fețelor de uși și sertare și să o debifați pentru verticalele interioare corpurilor, polițe, laterale sertare, etc...). Este posibil ca gradul de ocupare al panoului(urilor) să tindă spre 100% atunci când numărul de piese nesupuse acestui criteriu este mai mare.

Cant stânga/Cand dreapta - bifa aceasta indică aplicarea cantului pe verticala stângă, respectiv dreaptă. Atunci când dimensiunea orizontală a fost setată cu valori mai mici de 50mm, bifarea nu este permisă. Veți primi un mesaj de avertizare referitor la dimensiunea sub limită a dimensiunii orizontale. Dacă doriți aplicarea de cant pe laturi verticale mai înguste de 50mm, înscrieți în dimensiunea orizontală o valoare mai mare de 50mm, iar la rubrica observații veți menționa poziția pieselor cu dimensiunile finale, după aplicarea cantului. Cu alte cuvinte, piesa va fi debitată mai lată, i se va aplica cantul, apoi va fi debitată la lățimea dorită.

Cant sus/Cand jos - bifa aceasta indică aplicarea cantului pe orizontale sus, respectiv jos. Atunci când dimensiunea varticală a fost setată cu valori mai mici de 50mm, bifarea nu este permisă. Veți primi un mesaj de avertizare referitor la dimensiunea sub limită a dimensiunii verticale. Dacă doriți aplicarea de cant pe laturi orizontale cu dimensiuni verticale mai  înguste de 50mm, înscrieți în dimensiunea verticală o valoare mai mare de 50mm, iar la rubrica observații veți menționa poziția pieselor cu dimensiunile finale, după aplicarea cantului. Cu alte cuvinte, piesa va fi debitată mai înaltă, i se va aplica cantul, apoi va fi debitată la înălțimea dorită.

Previzualizare - La trecerea cursorului pe deasupra acestui câmp, veți avea afișată imaginea formatului pieselor rezultate, însoțite de cotele și cantul pentru fiecare latură, iar prin aspect, orientarea fibrei pe suprafața piesei rezultate. Dacă prin decorul ales cantul nu este vizibil, aveți la dispoziție alte două culori pentru a face cantul vizibil. Dați click pe orcare din butoanele rotunde colorate din colțul dreapta jos și veți obține instantaneu modificarea culorii cantului precum și a dimensiunii curente a cantului. În general, piesa păstrează proporțiile dimensiunilor setate, însă la dimensiunile foarte mici, aceste vor fi dublate ca imagine, pentru a fi lizibile. Această opțiune este benefică pentru a vedea, sumar, cum va arăta decorul dispus pe piesele rezultate, atunci când căsuța ”Fără rotire” este bifată. Dacă ”Fără rotire” este debifată, atunci este posibil ca piesa finală să fie rotită cu 90 grade față de poziția din imagine. Tot pe margini veți găsi și dimensiunile setate curent pentru verticale și orizontale.

Grosime cant - Acest câmp vă permite să selectați cantul ce va fi aplicat atunci când oricare din căsuțele Cant verticală sau Cant orizontală sunt bifate. În principiu, sunt înscrise acele canturi care fac parte din oferta noastră curentă de dimensiuni. Totuși, nu toate dimensiunile sunt disponibile pentru toate decorurile, precum nu toate dimensiunile din listă sunt indicate pentru tipul de material ales. În mod uzual, pentru PAL melaminat se folosesc canturile 22/0,4mm și 22/2,0mm, iar pentru MDF canturile de 22/1,0mm, în cazuri excepționale, 22/0,6mm. Pentru tipul de cant ce se va aplica pe diverse piese, vă rugăm să consultați un specialist. Vă reaminitim că dimensiunea finală a pieselor va fi mai mare cu grosimea cantului aplicat (notarea în lista noastră fiind: Lățime/Grosime mm). În cazul în care niciuna dintre căsuțele destinate cantului nu va fi bifată, dimensiunea cantului nu contează, valoarea fiind ignorată.

Culoare cant - Acest câmp este destinat stabilirii cantului ce se va aplica. În general, cantul aplicat este la culoarea (în decorul) aleasă. Totuși, există posibilitatea setării unei alte culori de cant definită fie ca și culoare generică (roșu, albastru, verde, etc.), fie codul unui cant cunoscut de la diverși producători. Deși paleta noastră de canturi este uriașă, există decoruri a căror nuanțe nu se potrivesc 100% cu culorile cantului însă, prin alegerea pe care o facem, căutăm ca efectul vizual al diferențelor să fie minim. De altfel, pentru MDF-ul comercializat, în decoruri fantezie și chiar lemn, canturile asociate sunt practic inexistente însă, în practică se folosesc acele canturi uni, care aduc cu culoarea majoritară a decorului.

Textură cant - Acest câmp conține textura inițială a materialului ales. Deși în majoritatea cazurilor se va folosi cant cu aceeași textură, există situații în care textura poate fi schimbată în lucios, mat, perlat, în funcție de dorințe. De asemenea, sunt canturi care nu se fabrică în anumite texturi însă efectul vizual pentru schimbarea unei texturi din striat în perlat fin este nesemnificativ.

Adaugă - Acest buton, permite adăugarea unui nou rând (poziție) în colecția de date pentru debitare. Puteți adăuga o nouă poziție numai dacă datele referitoare la dimensiuni și număr piese au înscrise date corecte (câmpurile au fundal verde sau portocaliu). Puteți adăuga maxim 500 de poziții.

Șterge - Un rând poate fi șters oricând ați constatat că datele sunt redundante sau ați observat din proiecte că v-ar avantaja altfel. Totuși, e bine de reținut că o poziție introdusă anterior, poate fi modificată, atât timp cât datele nou introduse răspund domeniilor valide. Ștergeți un rând sau mai multe doar dacă este strict necesar.

Observații lucrare - acest câmp vine în completarea listei de date necesare finalizării lucrării. Aici pot fi introduse excepțiile sau datele suplimentare precum dublarea unor plăci prin adezivare, dublarea marginilor cu ajutorul fâșiilor, cant de culori sau grosimi diferite pe aceeași piesă, găuri pentru balamale, găuri pentru demontabili, pentru yale, etc. Întotdeauna, aceste observații vor fi însoțite de poziția la care faceți referire.

Panou statistici și probabilități

Acest panou, apare numai după ce toate câmpurile din primul panou sunt complete, iar în al doi-lea panou există cel puțin o poziție cu date valide. Statisticile se referă la numărul de poziții introduse, numărul de piese rezultate, cantitatea de cant folosită pentru fiecare dimensiune aleasă, suprafața utilă a pieselor rezultate, suprafața rămasă pentru un număr probabil de plăci ocupate. Cantitatea de cant este mai mare cu 10% decât suma lungimii muchiilor pe care se aplica cantul, deoarece la căntuire, acesta se consumă efectiv, fiind considerat de către producătorii de mașini de aplicat cant, pierderi tehnologice. Toate rubricile sunt calculate aritmetic precis, cu excepția numărului probabil de plăci care este calculat în baza unui algoritm ce ține cont de arhiva de lucrări executate, numărul de poziții ce nu permit rotirea, raportul dintre suprafața utilă și cea a panoului, precum și de natura și dimensiunea pieselor. Numărul precis de plăci utilizate va fi determinat imediat ce procesul de optimizare a fost terminat și veți primi schemele de debitare prin mail, la adresa de mail menționată în primul panou.

Optimizarea debitării - panou de statistici si probabilitati

Sfaturi

Cereți sfatul unui profesionist: Atunci când proiectați piese de mobilier, fie și un raft cu polițe, vă veți confrunta cu o mulțime de necunoscute. Cereți întotdeauna sfatul unui specialist sau lăsați un profesionist să facă acele calcule pentru elaborarea proiectului. Cel mai corect ar fi să vă adresați acestora pentru orice lucrare de mobilier...!

Informații detaliate: Oferiți-ne cât mai multe detalii, acolo unde este cazul sau unde rezultatele lucrării vor fi atipice, pentru a înțelege mai bine cum doriți să aveți, la final, această lucrare. cu cît datele vor fi mai clare, cu atât va fi mai simplu să vă oferim rezultate legate de ofertă, costuri ale materialelor implicate și manoperei aferente, termen de execuție, etc.

Alegerea cantului: din proiectare trebuie avută în vedere grosimea cantului ce urmează a fi aplicat. Cotele finale ale pieselor căntuite vor fi mai mari decât cotele de debitare. Țineți cont de aceste aspecte. Zonele de îmbinare ale două plăci nu necesită căntuire.

Dublarea unor piese: în situația în care aveți nevoie de dublare, fie a două piese între ele, fie a unei piese mari cu fâși, pe margine și cântuirea cu cant lat (piese folosite în general pentru blaturi) vă rugăm să treceți piesele ce urmează a fi lipite într-o singură poziție cu alegerea cantului cu lățimea de 43mm. Când două piese identice vor fi lipite, dimensiunea verticală și cea orizontală vor trebui să fie cu 10mm mai mari decât piesa finală. Aceasta deoarece, după lipire, piesa rezultată va fi rectificată prin debitare la cote finale. Aceste cote le veți menționa la rubrica ”Observații lucrare”;

Canturi diferite pe aceeași piesă: În situația în care doriți culori sau grosimi diferite pe una sau mai multe piese, menționați aceasta în secțiunea ”Observații lucrare”. Bifați pe rând laturile care vor avea cantul cel mai subțire, iar în observații, cantul de altă culoare sau grosime și muchiile care trebuies căntuite cu acesta. Cât mai multe detalii pentru a putea înțelege cât mai bine și corect dorințele dumneavoastră. Și întotdeauna menționați poziția sau pozițiile din listă, la piesele la care faceți referire în observații.

Găurirea/frezarea pentru balamale: menționați întotdeauna laturile (verticala sau orizontala) unde vor fi aplicate precum și distanțele de la extremitățile plăcii și numărul de găuri de care aveți nevoie pe fiecare latură. De ex, pentru o ușă de șifonier înaltă de 1800mm și lată de 500mm, găurile pentru balamale vor fi notate: Poziția 3: 5 găuri balamale D32, adâncimea 15mm, vericala stângă, 120mm de sus, distanța între găuri: 312mm. (Aceasta va avea ca rezultat practicarea pe latura verticală a 5 găuri cu diametrul de 32mm, adâncimea găurii de 15mm, dispuse simetric, cu prima și ultima gaură la distanța de 120mm față de orizontale). Verticala trebuie specificată în cazul MDF-ului, deoarece acesta, are aplicat decorul numai pe o față, fața opusă fiind albă. Distanțele între găuri trebuiesc astfel proiectate ținând cont de pozițiile polițelor interioare (acolo unde acestea există). În mod sigur, nu ați dori ca la montarea polițelor să constatați că nu pot fi montate la înălțimea dorită deoarece acolo se află plăcuța sau brațul balamalei.

Găurirea pentru Yale: în rubrica ”Observații lucrare”, după ce treceți poziția, înscrieți distanțele față de lateralele adiacente găurii precum și diametrul găurii. Menționați Yală. Vă sugerăm ca astfel de piese, ce necesită operații suplimentare, să le treceți la o singură poziție, chiar dacă mai aveți suplimentar, alte piese cu cote identice. (În cazul în care o astfel de gaură va fi prevăzută pe o față de sertar, iar dumneavoastră aveți mai multe fețe de sertar, identice, treceți grupate pe un rând fețele de sertar ce nu necesită găurire iar pe un rând separat, fața de sertar ce urmează a fi găurită). Aveți mare grijă! Găurirea penetrată (spre deosebire de găurirea pentru balamale) este ireversibilă. În cazul unor cote eronate, nu veți putea folosi piesa debitată la parametrii normali.

Nu uitați! Corpurile de mobilier, dincolo de structură, uși, sertare, capace, polițe, etc, necesită și placarea spatelui, cu dublu scop: izolarea interiorului de exterior pe partea din spate, precum și asigurarea stabilității ansamblului construit. Placarea spatelui se realizează, în mod uzual cu PFL sau placaj stratificat subțire.

Coșul de cumpărături

Coșul de cumpărături este gol.

Meniu

Setări

Creați gratuit un cont pentru a putea salva o listă de favorite

Autentificare

Creați un cont gratuit pentru a utiliza Wishlist

Autentificare